Blog

Bekijk hier alle blog berichten.


Reportage buitenlanddagen generale synode 2017

Begin april bezochten 37 afgevaardigden van buitenlandse kerken de generale synode in Elspeet. Van deze dagen is een reportage gemaakt die nu online te bekijken is. Voor de buitenlandse gasten die vanuit allerlei landen met zeer verschillende kerkelijke en culturele achtergronden de synode in Nederland bezochten, was een speciaal weekprogramma samengesteld wat de gasten gelegenheid…

Gemeentekamp 2017 vr. 9 juni – ma. 12 juni 2017.

De eerste zonnestralen laten zich weer zien! Het voorjaar is aangebroken en dit brengt ons weer dichter bij ons a.s. gemeentekamp. In het tweede weekend van juni staan we D.V. weer met elkaar op het groepsveld ‘de Buizerd’ van camping ‘de Parel’ in Zeewolde. Kom gezellig kamperen! Ken je nog niet zoveel mensen in onze…

‘Hoe maken wij onze kerken GROEN’; van harte uitgenodigd op zaterdag 20 mei 2017

‘Daarbij had de mens van God de opdracht gekregen de Aarde te bewerken, te beheren en te behoeden’ Niet alleen bedrijven en burgers, maar ook kerken hebben impact op natuur en leefomgeving. Uitdaging is dat kerkbesturen en -leden zich daarvan bewust worden, zich committeren aan verduurzaming en daarvoor concrete plannen maken. De kerken De Inham…

Persbericht Generale Synode 2017

Elspeet, maart 2017 PERSBERICHT GENERALE SYNODE 2017   Buitenlandse kerken bezoeken synode begin april Van 3 tot en met 8 april komen er ruim 35 buitenlandse vertegenwoordigers van kerken over de hele wereld naar Nederland. Ze bezoeken onze synode om samen te praten over kerkelijk zaken en over wat ons bindt in geloof. Waarom? Namens…

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 6

In de vorige nieuwsbrief van 3 december 2016 hebben we u gemeld dat we hoopten in januari 2017 de eerste opzet van het rapport van de onderzoekscommissie te mogen ontvangen. Dat is ook gelukt. In drie maanden tijd hebben de leden van de 2 secties van de onderzoekscommissie erg veel werk verzet. Zij hebben gesproken…

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 5

Op 28 oktober heeft u van ons onze laatste nieuwsbrief ontvangen. Nu zijn we weer op een punt aangekomen waarop we u kunnen vertellen hoe de stand van zaken op dit moment is. Afgelopen donderdag heeft het RTO overleg gehad met twee leden van de onderzoekcommissie. Van elke sectie was er een vertegenwoordiger. We hebben…

Aanbiddingsavond

Zoals aangekondigd is er op 12 november een aanbiddingsavond. Een ontmoeting met elkaar en een ontmoeting met onze Heer. Het is zo belangrijk dat we weten dat we afhankelijk zijn van God, dat we allemaal genade nodig hebben van Hem. Daarbij hebben wij elkaar gekregen om elkaar te steunen op weg naar de ons beloofde toekomst….

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 4

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld hebben de leden van de onderzoekscommissie afgelopen maandag onderling overleg gevoerd. De leden van sectie 1 hebben een terugkoppeling gegeven aan de overige leden. Er is informatie gedeeld over de inhoud van de gesprekken die met P.H. Wilcke zijn gevoerd. Tijdens dit overleg heeft de onderzoekscommissie besloten…

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 3

De afgelopen week is het RTO op zondag kortdurend in vergadering geweest om te overleggen en om de voortgang van het onderzoeksproces te waarborgen. Ook is er via andere wegen intensief onderling contact geweest. Zoals vorige week gemeld zijn er 2 secties geformeerd en zijn de leden van sectie 1 aan de slag gegaan. Zij…

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 2

Beste zusters en broeders, De afgelopen week is het RTO weer bij elkaar geweest. Bij dat overleg was ook onze adviseur van het Meldpunt Seksueel Misbruik aanwezig samen met een aantal personen die wilden bezien in hoeverre zij vanuit hun expertise een bijdrage zouden kunnen leveren inzake de te vormen onderzoekscommissie. Na uitvoerig overleg hebben…