Cursus ministrygebed

‘Ministry’ is bidden in de kracht van de Heilige Geest. Daarmee wordt bedoeld dat de bidder(s) zich maximaal willen richten op wat God door Zijn Geest wil zeggen en doen in het gebed in/aan degene die de vraag om gebed gesteld heeft.

In de cursus (5 avonden) wordt uitgelegd wat bidden volgens het ‘ministrymodel’ zoals door New-Wine in Nederland geïntroduceerd, inhoudt. Elke avond start met aanbidding, gevolgd door onderwijs en bidden voor elkaar (ministry).

Omdat de praktijk van ministrygebed veelkleurig is, worden in de cursus een aantal specifieke onderwerpen behandeld zoals ‘vervulling door de Heilige Geest’, ‘luisteren naar God’, ‘vergeving’ , ‘genezing’ en bijvoorbeeld ook ‘omgaan met kwade machten’.

Datum: 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april
Tijd: 19:45 – 22:00
Locatie: Westerkerk, hoek Dollardstraat/Lingestraat
Kosten: €30,00 te betalen op de eerste avond (oa voor het boek)

Aanmelden: uiterlijk 17 maart per mail naar moc.liamtohnull@kjiwpalknelle

Auteur: GKV Amersfoort-oost

Geef een reactie