De tweede kerkdienst

KerkdienstAl langere tijd klinken geluiden, wensen, om na te denken over de “Tweede dienst”. Iedereen ziet, dat de middagdienst minder “vol” is, dan de morgendienst. En we weten, dat een deel van de gemeente er ook voor kiest om vooral de morgendiensten te bezoeken. Soms “uit principe”, soms vanwege veel drukte door de week, soms door ouder worden… De argumenten lopen nogal uiteen. Wij zijn overigens niet de enige gemeente, die met vragen rond de middagdienst worstelen. Overal zie je gebeuren, dat de middagdiensten minder en minder worden bezocht. En overal wordt erover nagedacht, nieuwe initiatieven bedacht, enz.

Als kerkenraad hebben we ervoor gekozen om hier gemeentebreed over na te denken. Er is een commissie in het leven geroepen, die dit denkproces moet vormgeven. Als kerkenraad vinden we de middagdienst namelijk te waardevol om zomaar langzaam uit te laten doven. Nog steeds bezoekt een aanzienlijk deel van de gemeente deze diensten en vaak is de middagdienst een mooie, verdiepende aanvulling op de morgendienst. Maar dat nadenken blijkt lastiger dan gedacht. In het voorjaar zijn we bij elkaar geweest. Hebben we gedachten gedeeld. Daarna kwamen de zomer en de zomervakantie. Na de zomer wilden we het denken en organiseren weer oppakken, maar dat bleek moeilijker dan we hoopten. Ook omdat er (in ieder geval wat mij persoonlijk betreft) veel meer moest worden opgepakt. Niet alleen was de liturgiecommissie druk bezig met het organiseren van een mooi “Liturgie-project”. De catechisaties, bijzondere diensten, jongeren, enz. vroegen ook aandacht. Daarnaast is een goede voorbereiding en een goed kader voor zo’n gemeente-gesprek erg belangrijk. Niet alleen omdat het onderwerp het waard is, maar ook omdat het gevoelig ligt.

Het is daardoor tot nu toe niet echt gelukt om een gemeentebreed gesprek over de middagdienst vorm te geven. Het bleef bij een “Praatpapier” met vragen en stellingen, die op verenigingen en bijbelstudiegroepen of persoonlijk steun kon bieden aan het samen nadenken. Een paar reacties daarop maakten al wel duidelijk, dat dit niet voldoende is. Dat spijt ons.

Afgelopen zondag werd al aan u meegedeeld, dat we een nieuwe poging willen doen. Maar daarmee wachten we tot het Liturgie-project voorbij is. Dat is in Januari/Februari. In Maart gaan we dus verder spreken over de middagdienst. Wellicht kunnen elementen die uit het Liturgie-project komen ook daarin terugkomen. De gesprekken over liturgie en middagdienst moeten elkaar niet doorkruizen, maar eerder dienen.

Voor de kerkenraad,

Auteur: At Kramer

Geef een reactie