‘Hoe maken wij onze kerken GROEN’; van harte uitgenodigd op zaterdag 20 mei 2017

Daarbij had de mens van God de opdracht gekregen de Aarde te bewerken, te beheren en te behoeden’

Niet alleen bedrijven en burgers, maar ook kerken hebben impact op natuur en leefomgeving. Uitdaging is dat kerkbesturen en -leden zich daarvan bewust worden, zich committeren aan verduurzaming en daarvoor concrete plannen maken.

De kerken De Inham in Hoogland en De Johanneskerk Amersfoort, in samenwerking met de Raad van Kerken Amersfoort nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst waar het gaat over: Hoe maken we onze kerken groen.

Hoe dat kan hoort u op deze ochtend, die bestemd is voor alle geïnteresseerde en betrokken kerkleden in Amersfoort.  Tijdens de bijeenkomst zullen Marijke van Duin, lid van de werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken Nederland, lid van de klimaatwerkgroep Wereldraad van Kerken en Henk van der Honing, werkzaam voor de Groenekerken.nl van Kerk in Actie, over hun betrokkenheid vertellen; naar aanleiding daarvan kunnen wij discussiëren in een panelgesprek èn met elkaar over > hoe we onze kerken groen(er) maken. En leden van De Groene Johannes(kerk) en De Groene Inham willen graag hun reeds opgedane ervaringen delen. Gespreksleider is Huib Klamer.

Voor informatie en opgave van deelname graag uiterlijk 15 mei 2017 mailen naar: ten.mahninull@krekeneorg  Zie ook: www.inham.net

Locatie van de meeting: PKN De Inham, Hamseweg 40 te Hoogland;

Aanvang: 09.30 uur (tot 12.30 uur) en is inclusief lunch.

Auteur: GKV Amersfoort-oost

Geef een reactie