Liederen rondom de geboorte van Jezus

We leven in de adventstijd. In afwachting en verwachting van het feest rondom de geboorte van Jezus, de Zoon van God. In het uitzien naar de dag dat Hij opnieuw op aarde zal verschijnen. Het is heel opvallend, dat er veel liederen klinken rondom deze geboorte. Lukas geeft ons drie liederen door. Het lied van Maria: “Mijn ziel maakt groot de Heer”. Het loflied van Zacharias: “Geprezen zij de Heer.. En het lied van de engelen: “Ere zij aan God…”. Ook in het boek Openbaringen horen we veel liederen klinken. Oudsten en engelen zingen rondom de troon van God: “U komen alle lof, eer en macht toe…”..

In de komende weken gaan we naar de betekenis van deze liederen luisteren. Want deze liederen zijn natuurlijk niet voor niets door de Geest voor ons bewaard. En we gaan ze zingen met elkaar.
Het is heel bijzonder om in het jaar 2015 liederen te zingen, die al bijna 2000 jaar oud zijn. En onze harten nog steeds warm maken.

Gezegende kerstdagen,

Auteur: At Kramer

Geef een reactie