Blog

Bijbelklas de Parels 24 april 2016

Vanochtend zijn we de bijbelklas begonnen met gebed. Er waren een aantal dingen om voor te danken. Zo waren de opa en oma van Myrthe 35 jaar getrouwd en de opa en oma van Bram 45. We lazen samen uit de Bijbel het verhaal van Naäman. Samen met de kinderen heeft Ilja het verhaal nagetekend…

Enquête: Tweede dienst

Je kunt de enquête afdrukken en met de hand invullen, of digitaal invullen. Graag uiterlijk inleveren op zondag 1 mei. Dat kan in de melkbus in de hal van de kerk of bij een van de leden van de werkgroep. Of per email naar ln.oggiznull@sutyrg Heel veel dank voor het meedenken en voor het invullen…

Jeugddienst: de kracht van kwetsbaarheid

Op zondagmiddag 24 april zal de middagdienst een jeugddienst zijn. Een dienst voor de hele (!) gemeente, maar nu met name gericht op de jongeren. Het thema van de dienst is “De kracht van kwetsbaarheid”. Of: “Waarom kwetsbaar zijn je sterker maakt”. We lezen in deze dienst 1Krointhe 13. Over de liefde. Lees alvast maar…

Agenda