Blog

Nog eens: de middagdienst

Wat willen we met de middagdienst? Dat is de vraag, die we al stelden in het vorige kerkblad. Met het bericht, dat we daar samen over gaan nadenken. In dat artikel is ook verteld, dat we willen beginnen met een enquête. Omdat we graag willen, dat iedereen de ruimte krijgt om mee te denken. Om…

Welkom in de Schaapskooi – Dennis en Melissa

Begin dit jaar is Dennis Rus met attestatie ingekomen. Tegelijkertijd stelde zijn vriendin, Melissa van Veldhuizen, zich als dooplid onder de leiding en zorg van de kerkenraad. Zangvogelweg 319. Het adres waar ze allebei wonen. Waar ze samenwonen. Als man en vrouw, omdat ze voorgoed bij elkaar willen horen, voor elkaar gekozen hebben. Maar ook…

De middagdienst

We gaan nadenken en spreken over de middagdienst. Omdat het bezoek aan de middagdiensten langzaam terug loopt. Dat werd u in een vorig kerkblad al beloofd. In maart, na het afronden van het Liturgie-project, zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen en hebben we plannen gemaakt om het gesprek in en met de gemeente te…

Agenda