Blog

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 2

Beste zusters en broeders, De afgelopen week is het RTO weer bij elkaar geweest. Bij dat overleg was ook onze adviseur van het Meldpunt Seksueel Misbruik aanwezig samen met een aantal personen die wilden bezien in hoeverre zij vanuit hun expertise een bijdrage zouden kunnen leveren inzake de te vormen onderzoekscommissie. Na uitvoerig overleg hebben…

Nieuwsbrief van het Regie Team Oost – 1

Beste zusters en broeders, Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief  RTO waarin  u op de hoogte wordt gehouden van de gang van zaken rond de misbruikzaak waarvan iedereen op dit moment wel op de hoogte is. Wij willen u regelmatig via deze weg informeren. Het RTO bestaat uit de volgende leden: Coen…

De middagdienst

In het voorjaar hebben we met elkaar gesproken over de zondag. Over de diensten en vooral over de middagdienst. Door een enquête kon u op allerlei vragen antwoorden en meedenken. Op een gemeentevergadering konden we naar aanleiding van de enquête met elkaar doorspreken. Misschien hebt u zich al afgevraagd: en nu? Horen we nog hoe…

Agenda