Blog

De middagdienst

We gaan nadenken en spreken over de middagdienst. Omdat het bezoek aan de middagdiensten langzaam terug loopt. Dat werd u in een vorig kerkblad al beloofd. In maart, na het afronden van het Liturgie-project, zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen en hebben we plannen gemaakt om het gesprek in en met de gemeente te…

Gemeenteproject Liturgie

Met de gemeenteavond op 17 februari is het liturgieproject afgesloten. Van veel kanten hebben we gehoord dat het een mooie avond was. Als u het heeft gemist, kunt u het plenaire deel nog terugluisteren via kerkdienstgemist.nl. We zijn blij dat er zoveel mensen actief hebben meegedaan aan het project. In allerlei groepen is doorgesproken over…

The Passion

We leven in de lijdensweken. De 40 dagen voor Pasen. Wat opvalt is, dat het evangelie over de kruisdood van Jezus en over zijn opstanding op allerlei manieren wordt verteld. Ons land wordt er bijna door overspoeld. Thuis draaien we in deze weken altijd de Mattheus-passion. Op zaterdag 6 maart moet Aly zelfs meezingen en…

Agenda