Blog

Nog eens: de middagdienst

Wat willen we met de middagdienst? Dat is de vraag, die we al stelden in het vorige kerkblad. Met het bericht, dat we daar samen over gaan nadenken. In dat artikel is ook verteld, dat we willen beginnen met een enquête. Omdat we graag willen, dat iedereen de ruimte krijgt om mee te denken. Om…

De middagdienst

We gaan nadenken en spreken over de middagdienst. Omdat het bezoek aan de middagdiensten langzaam terug loopt. Dat werd u in een vorig kerkblad al beloofd. In maart, na het afronden van het Liturgie-project, zijn we als werkgroep bij elkaar gekomen en hebben we plannen gemaakt om het gesprek in en met de gemeente te…

Gemeenteproject Liturgie

Met de gemeenteavond op 17 februari is het liturgieproject afgesloten. Van veel kanten hebben we gehoord dat het een mooie avond was. Als u het heeft gemist, kunt u het plenaire deel nog terugluisteren via kerkdienstgemist.nl. We zijn blij dat er zoveel mensen actief hebben meegedaan aan het project. In allerlei groepen is doorgesproken over…

Agenda