Blog

The Passion

We leven in de lijdensweken. De 40 dagen voor Pasen. Wat opvalt is, dat het evangelie over de kruisdood van Jezus en over zijn opstanding op allerlei manieren wordt verteld. Ons land wordt er bijna door overspoeld. Thuis draaien we in deze weken altijd de Mattheus-passion. Op zaterdag 6 maart moet Aly zelfs meezingen en…

Namen voor oudste, diaken en jeugdouderling.

Dit is belangrijk. Deze zondag wordt aan de gemeente gevraagd om namen op te geven van broeders, die de gaven hebben om oudste of diaken in onze gemeente te kunnen en mogen (!) zijn. Want het ontdekken van die Geestelijke gaven en het roepen tot deze ambten is aan de gemeente. De kerkenraad geeft alleen…

Gemeenteproject: Liturgie – Nieuwsbrief 3

Het gemeenteproject over liturgie is in volle gang. We hebben drie mooie themazondagen gehad, en een gezellige creatieve middag. In diverse groepen, wijken en verenigingen (zeker twaalf) wordt over het thema doorgesproken n.a.v. het uitgedeelde boekje en de preken. Ook in catechisatiegroepen en bijbelklassen is het thema aan de orde geweest. Wat fijn om te…

Agenda